Học Làm Bánh – Dạy Nghề Bánh Âu

• Địa chỉ: 628 Hậu Giang, 12, Quận 6, Ho Chi Minh City, Vietnam

• Số điện thoại: 0908.912.025

• Email: hoclambanh80@yahoo.com

• Website: http://hoclambanhvn.com/

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://hoclambanh.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/DayNgheBanh

• Học Làm Bánh ở Tphcm!

Xin vui lòng liện hệ Ms. Quyên để sắp xếp lớp học với giáo viên của Dạy Nghề Bánh Âu Mỹ!

Email: hoclambanh80@yahoo.com